Christ alone


Pic via pinterest

Att se Gud på tronen

Ibland när man ber är det skönt att kunna ha en bild inom sig vem det är man talar med och till. Alltså det kan bli så diffust om sinnesbilden är alldeles blank. I varje fall för mig. Speciellt om jag bara vill lova honom framför hans tron. Självklart kan man ju låta tankarna vandra kring skapelsens skönhet och alla de verk han gjort men jag menar just bilden av Gud som person nu. Den där personen som bor där ovan och sitter på en tron. Vem är han liksom och hur ser han ut? Hur ser min Gud ut? För mig har det "hjälpt" mycket att läsa om hur Gud beskrivs i bibeln. Såklart! Jag lämnas med sådan gudsfruktan efter varje av dessa ord jag läser och det riktar min bön och mitt lov åt rätt håll.
 
"...han, den salige, den ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se." 1 Tim 6:15-16
 
"När han fnyser strålar det av ljus, hans blickar är som morgonrodnadens ögonlock." Job 41:9
 
"Genast kom jag i Anden, och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och han som satt på den såg ut som en sten av jaspis och karenol, och en regnbåge som en smaragd omgav tronen." Upp 4:2-3
 
"I det år då kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten och med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till den andre: "Helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök." Jes 6:1-4
 

Todd White

 
Denna man har verkligen fått tag på Guds kärlek, hör bara på frukten i hans liv!