A livling witness
A hope and a future

”Den dagen skall de döva höra bokens ord och de blindas ögon se ur dunkel och mörker. De ödmjuka skall få allt större glädje i HERREN, de fattigaste bland människor skall fröjda sig i Israels Helige. Det är förbi med våldsmännen, det är slut med hånare. Alla som ville det onda skall utrotas, de som genom sitt ord kom en människa att synda, som snärjde den som skulle skipa rätt i porten och åsidosatte rätten för den rättfärdige för ingenting. Därför säger HERREN så till Jakobs hus, han som befriade Abraham: Jakob skall inte mer behöva blygas, hans ansikte skall inte längre blekna, ty när han, det vill säga hans barn, ser mina händers verk ibland sig, kommer de att hålla mitt namn heligt. De kommer att hålla Jakobs Helige helig och bäva för Israels Gud. De som gått vilse i anden skall få förstånd, de missnöjda skall ta emot undervisning.”

‭‭Jesaja‬ ‭29:18-24‬ ‭SFB14‬‬
Pic via Pinterest 

Highest form of worship

(Egen bild)

The visable movement of the invisable God


Pic via pinterest

Forever worship you

Tänk att det kommer en dag när jag ska prisa Gud i alla evighet! Även fast jag älskar att lovsjunga Gud nu mer än jag någonsin gjort förut så kan det ju ändå dra lite i ens sinne och tankar. Till annat. Allt annat som ropar på en. Och man kan få svårt att koncentrera sig. Eller så tycker man inte att man känner något speciellt liksom. Men tänk att en dag så kommer ens ande att bli helt befriad från kroppen och köttet och helt finna meningen till sin existens. Och framför allt, Gud kommer befinna sig där alldeles framför en utan några som helst hinder i vägen, i all sin härlighet. Det finns ju bara en reaktion och konsekvens av den upplevelsen! 

Man kommer kanske aldrig fullt ut förstå vad det verkligen betyder att prisa, lovsjunga och ära Gud förän man väl är där framför hans tron. Och då ska dom orden få uppfylla sin betydelse i sann mening! Wow! Tänker faktiskt på den sången med Mercy Me - I Can Only Imagine. Vilken text alltså: "Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you Jesus or in awe of you be still? Will I stand in your presence or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all?".
We were never meant to walk this road alone


Fri från sticket i samvetet...

Förut, när jag inte kände Jesus som jag gör nu hade jag ofta dåligt samvete vad det gäller tron. Det kom smygande när ord som bibelläsning, bönekammare, och söndagsgudtjänst kom upp. Och jag kände mig ibland ovärdig hans gemenskap och beskydd pga de synder jag begått under dagen. Som om jag behövde förtjäna sånt. Och Jesu återkomst ska vi inte ens tala om! Oj, vilken ångest! 

Men nu känner jag honom och just därför har mitt hjärta begripit att det inte finns någon fördömelse för den som är i honom. När man umgås med Gud som med en vän, och bekantar sig med honom förstår man ju faktiskt hur han är och man förstår vad Jesu död på korset innebär (offret är fullständigt vitalt alltså)! Jag är totalt fullkomlig i hans ögon oavsett vad som händer!! Jag är fri från allt vad ont heter! 

"Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete..." Hebr 10:22

Pic via Pinterest


Jesus


Jesus älskar mig så obeskrivligt och han har totalt gripit hela mig och mitt hjärta. 

Bethel - We Will Not be Shaken

 Bethel Church har kommit med ett nytt album. Det är väldigt väldigt bra. Inte bara för att musiken är ljuv men också för att Jesus känns mycket nära när man lyssnar.
 
 

There is grace


Christ alone


Pic via pinterest

Att se Gud på tronen

Ibland när man ber är det skönt att kunna ha en bild inom sig vem det är man talar med och till. Alltså det kan bli så diffust om sinnesbilden är alldeles blank. I varje fall för mig. Speciellt om jag bara vill lova honom framför hans tron. Självklart kan man ju låta tankarna vandra kring skapelsens skönhet och alla de verk han gjort men jag menar just bilden av Gud som person nu. Den där personen som bor där ovan och sitter på en tron. Vem är han liksom och hur ser han ut? Hur ser min Gud ut? För mig har det "hjälpt" mycket att läsa om hur Gud beskrivs i bibeln. Såklart! Jag lämnas med sådan gudsfruktan efter varje av dessa ord jag läser och det riktar min bön och mitt lov åt rätt håll.
 
"...han, den salige, den ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se." 1 Tim 6:15-16
 
"När han fnyser strålar det av ljus, hans blickar är som morgonrodnadens ögonlock." Job 41:9
 
"Genast kom jag i Anden, och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och han som satt på den såg ut som en sten av jaspis och karenol, och en regnbåge som en smaragd omgav tronen." Upp 4:2-3
 
"I det år då kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten och med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till den andre: "Helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök." Jes 6:1-4
 

Todd White

 
Denna man har verkligen fått tag på Guds kärlek, hör bara på frukten i hans liv!

6 min med Todd White


Show me your glory

I samband med mitt förra inlägg kan jag ju inte annat än att posta denna låt också.